Znane osebe Ižanskega

Fran Govekar

(Ig, 1871−Ljubljana, 1949)

~ Pisatelj ~

Franc Govekar

(Idrija, 1840−Ljubljana, 1890)

~ Učitelj ~

Franc Kramar

(Matena, 1890−Strahomer, 1959)

~ Zbiralec ljudskega blaga, organist ~

Ivo Trošt

(Orešje, 1865−Ljubljana, 1937)

~ Učitelj, pisatelj ~

Anton Mrkun

(Ig, 1876−Cleveland, 1961)

~ Duhovnik, publicist ~

Franc Debevec

(Ig, 1898−Ljubljana, 1978)

~ Zdravnik, ftiziolog ~