Anton Mrkun

(Ig, 1876−Cleveland, 1961)

~ Duhovnik, publicist ~

Anton Mrkun; rojen na Igu, študiral bogoslovje v Ljubljani in bil leta 1900 ordiniran. Služboval je najprej kot kaplan, nato je bil 1909–29 župnik na Homcu in kasneje župnik v Dobrépoljah. Udejstvoval se je na številnih področjih, npr. boju proti alkoholizmu o katerem je spisal več del, bil je (so)ustanovitelj različnih društev in organizacij (Prosvetno društvo v Homcu in Velikih Laščah, tam tudi ustanovitelj hranilnice in posojilnice, Misijonska zveza …) in časopisov (Izseljenec – El emigrante, Vzajemnost)

Avtor člankov in književnih del z različnih področij od verstva, kmetijstva, etnologije mdr. Homec z zemljepisnimi, narodopisnimi in zgodovinskimi podatki (1922), Narodopisno blago iz Dobrépoljske doline (1934).