Likovna skupina

Vodja likovne skupine, v kateri so slikarji, kipar in fotografi, je Mateja Jere Grmek. Prirejajo foto in video natečaje, slikarska srečanja in kolonije, ex tempore ter samostojne in skupinske razstave. Redno razstavljajo na prireditvah v občini Ig in izven nje. Najpogosteje razstavljajo v Knjižnici Ig, kjer mesečno prirejamo Govekarjeve večere in razstave.

V letu 2001, ki je bilo razglašeno za Govekarjevo leto, so slikarji sodelovali na natečaju – portret Frana Govekarja. Portreti, ki so ob tem nastali krasijo stene Občine Ig, OŠ Ig, knjižnice Ig in drugih ustanov.

Marca 2009 je slikarka Jožica Serafin prejela zlato plaketo Občine Ig za dolgoletno ustvarjanje na likovnem področju, leta 2015 je občinsko priznanje prejela Julijana Peršič, leta 2016 pa Zdenka Vinšek. Tudi drugi slikarji in fotografi prejemajo nagrade in priznanja v okviru občine Ig in izven nje.

Vsako leto sodelujejo tudi na slikanju v okviru Koliščarskega dne. Tako so pripravili skupno razstavo Ljubljansko barje nekoč in danes in Koliščarji, s katero so gostovali po Sloveniji. Ob občinskem prazniku so pripravili razstavo na temo ižanskega punta.

Člani skupine

  • Irena Trček, fotografinja

  • Simona Šivec, fotografinja

  • Dejan Veranič, fotograf

  • Anita Indihar Dimic, slikarka, kostumografka, scenografka in maskerka

Novice in dogodki