Moški pevski zbor Ig

Prva pobuda za ustanovitev pevskega zbora se je porodila 28. septembra 1984 med delavci takratnega podjetja Mizarstvo Ig. Akcija je stekla zelo hitro in že 2. novembra istega leta je bil ustanovni sestanek. Vodenje zbora je prevzel Anton Glavan, učitelj na OŠ Ig, danes že pokojni. Zbor je od leta 1996 do danes vsako leto izvedel samostojni koncert. Na koncu sezone 1999/2000 je prišlo v zboru do spremembe, kajti gospod Glavan je prenehal z aktivnim delom kot zborovodja MO PZ Ig. Zbor je uspešno vodil polnih 16 let, za kar so mu pevci še vedno neizmerno hvaležni. Jeseni leta 2000 je delo zborovodje prevzel Mirko Merzel, ki je zbor vodil 8 let, ko je vodenje zbora prevzel Štefan Balažic. Zadnja leta zbor ponovno vodi Mirko Merzel. Zbor sledi tradiciji prejšnjih let in se aktivno udeležuje vseh nastopov in proslav v občini Ig, vseh revij pevskih zborov v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, gostuje med Slovenci doma in po svetu, pogosto pa se udeleži tudi tabora pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

Ob 25- in 30-letnici delovanja je Moški pevski zbor Ig priznanje Občine Ig.