Milan Šubic

Ižanska cesta 189, 1000 Ljubljana

040-203-828

~ Slikar~

Rodil se je leta 1938 v Kamniku in je eden od škofjeloške družine umetnikov Šubicev.
Tudi sam z veseljem slika in se slikovno izraža. Za poklicno kariero je izbral oblikovanje in izdelovanje lesenih didaktičnih igrač in učnih pripomočkov, skupaj s soprogo Jožico.
Po upokojitvi je našel več časa za slikanje.

Pridružil se je likovni skupini pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje. pod skrbnim vodstvom akademskega slikarja Todorčeta Atanasova, skupaj s “sošolci” in “sošolkami” ustvarja že 7 let.
Pred 13-imi leti se je z družino preselil iz strogega centra Ljubljane na Ižansko cesto, na eno najstarejših domačij. Tu so se mu približali in priljubili barjanski motivi, ki ga veno potegnejo s svojo poetičnostjo in spokojnimi razdaljami obzorja.

Zanimajo ga lepi pogledi iz narave in cvetja. Zaradi hitrega sušenja, enostavnega prenašanja in obstojnosti se najraje poslužuje tehnike akril. Ustvarja tudi akvarele, pastele in v mešanih tehnikah. Motive izbira sam, naslika pa tudi kaj na željo prijateljev, sorodnikov in znancev.