Ivanka Demšar

Matena 45/A 24, 1292 Ig

041/384-546

ivankademsar@gmail.com

Rodila se  je leta 1953 v Mateni. Osnovno šolo je končala na Igu. Nadaljnja pot pa jo je vodila na poklicno šolo v Ljubljani, kjer se je izučila za frizerko. Z dodatnimi izobraževanji se je nato preusmerila v poklic administratorke.
Z možem sta si ustvarila družino in se naselila v novo zgrajeni hiši v domači vasi Mateni. Hiša leži na robu vasi,  kjer je mirno okolje in pogled na prelepo Ljubljansko barje.
Ivanko veseli vrtnarjenje in delo z rožami. Pri izdelavi šopkov in ikeban ter kombiniranju različnih barv je dobila navdih za slikanje. Že v osnovni šoli je zelo rada obiskovala pouk likovne vzgoje in risala. Z leti se je želja po risanju in znanju iz risanja večala, zato se je začela udeleževati raznih delavnic, tečajev in predavanj na temo slikarstva z različnimi tehnikami. Sodelovala je z akademskim slikarjem Todorče  Atanasovim, nato pa pet let obiskovala šolo slikanja slikarke Urše Vidic v Ljubljani, kjer so vsako leto organizirali razstave v šoli in na različnih lokacijah v Ljubljani. Trenutno obiskuje slikarsko skupino v Grosupljem pod vodstvom prof. Sandi Zalarjeve in likovne delavnice na Igu v okviru Društva Fran Govekar, katerega članica je.
Slike ustvarja največkrat v akrilu. Riše tudi z ogljem in v tehniki akvarela. Med njenimi slikami se najdejo tudi kolaži.