Ivo Trošt

(Orešje, 1865−Ljubljana, 1937)

~ Učitelj, pisatelj ~

Rojen nad Vipavsko dolino, je kot učitelj prišel na Ižansko in bil 1901–25 nadučitelj v Tomišlju. Svojo prozo je objavljal v številnih časopisih; spisal je številne zgodbe namenjenim mladini. Urednik mladinske revije Vrtec. Po njem se imenuje ulica v središču Iga.