Franc Debevec

(Ig, 1898−Ljubljana, 1978)

~ Zdravnik, ftiziolog ~

Rojen na Igu, medicino študiral na Dunaju, je avtor več kot 50 strokovnih del o tuberkulozi, po njem se imenuje ulica v središču Iga.