Zdenka Vinšek

Ig 444, 1292 Ig

Tel: 031/352-791

~ Slikarka~

je otroštvo preživela v Ilirski Bistrici. Po poklicu je vzgojiteljica predšolskih otrok. S slikanjem se ljubiteljsko ukvarja vse življenje, intenzivno od leta 1997. Je članica Društva likovnih samorastnikov Ljubljana, Zveze društev likovnih samorastnikov Slovenije, Likovne sekcije KUD Alojz Kraigher Klinični center ter Društva ljubiteljev triglavske likovne dejavnosti in prijateljev Triglava Bled. Obiskovala je tečaje Likovne šole DLS Ljubljana, ki jo sedaj tudi vodi.

V prostem času se najraje umakne v svet barv, njena najljubša tehnika izražanja pa je akvarel. Moč za življenje in ustvarjanje najde v naravi in arhitekturni dediščini, odkoder je zaslediti v njenih delih tudi največ motivov. Posebnost ustvarjanja Zdenke Vinšek so risbe s področja figuralike, saj ej ciklus risb z naslovom »Govorica rok« že dvakrat predstavila. Slikarka se udeležuje ex temporov, likovnih delavnic, kolonij in društvenih razstav; prvo priznanje je prejela v Lukovici pri Ljubljani (1998), diplomi v Markovcih (2000 in 2001).

Oktobra 1999 je pripravila razstavo akvarelov na temo »Govorica kamna«, v katerih se posveča njej ljubemu motivu, od grobih skalnih usekov in kamnin s figuralno značajnostjo do starih kamnitih arhitektur s Krasa, Primorske in drugih delov Slovenije. Za to razstavo je prejela vzpodbudno oceno likovne kritičarke Polone Škodič. Zelo odmevna je bila njena razstava na Ljubljanskem gradu, kjer se je predstavila s še dvema samorastnicama. Mnogo ji pomeni tudi sodelovanje na Kulturnih dnevih Skupnosti vrtec Slovenije. Njeno delo je bilo izbrano za razstavo ZDLS Slovenije, na kateri se je potegovala za Zlato plaketo kulturne dediščine na Slovenskem v letu 2000. Aprila 2001 je prejela na društveni razstavi posebno priznanje za akvarel.

In kaj še počne Zdenka Vinšek Faganel? Včasih izlije svoje misli in čutenja v poezijo. Morda ji bo uspelo nekoč objaviti tudi pesmi, ki so bile doslej predstavljene le ob otvoritvi njenih razstav risb in akvarelov.